TICKETVERKOOP BEZOEKERS

Ticketverkoop aan bezoekers KTR Militariabeurs.


Belangrijk: mochten de "coronamaatregelen" versoepelen per 20 september neem dan uw "corona"paspoort en identiteitsbewijs mee.

Anders kunnen wij u geen toegang verlenen tot de beurs.


Wichtig: Wenn die "Corona-Maßnahmen" ab dem 20. September gelockert werden, bringen Sie bitte Ihren "Corona"-Pass und Personalausweis mit.

Andernfalls können wir Ihnen keinen Zugang zur Messe gewähren.


Important: if the "corona measures" are relaxed as of 20 September, please bring your "corona" passport and identity card.

Otherwise, we will not be able to grant you access to the fair.


Important: si les « mesures corona » sont assouplies à partir du 20 septembre, veuillez apporter votre passeport « corona » et votre carte d’identité.

Sinon, nous ne serons pas en mesure de vous accorder l’accès à la foire.

Volgende beursdata:


 

 

26 september 2021

27 maart 2022

Belangrijk voor alle handelaren:

 

Voor verkoop mogen UITSLUITEND militaria, onderdelen, kleding en militaire voertuigen worden aangeboden. Wapens of replica's, alle niet ter zake doende antiquiteiten en grootmoeders spullen zijn niet toegestaan.